Fasciabehandling

Fascia, bindväv eller connectiv tissue som det också kallas är ett nätvärk utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från celler, organ till muskler och skelett. Den utgör så mycket som en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter nästan alla våra smärtreceptorer och kommunikationen i kroppen går via fascian.

Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre. Fascia påverkas bland annat av ålder, genetisk uppsättning, sjukdomar, medicinering, kost, social stress, sömn, luftföroreningar och psykologisk stress. 

Fasciabehandling släpper på spänningar, ökar rörligheten. Stumhet och ömhet i muskler samt andra kroniska symtom i kroppen kan mildras.