Laser

MLS (multiwave locked system) terapi

MLS (multiwave locked system) terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning.

För närvarande är ingen annan laser inom traditionell laserterapi kapabel att som MLS samtidigt framkalla kraftfull anti-inflammatorisk, anti-ödemisk och smärtstillande effekt.

Laserns fördelar:

  • den lindrar smärta
  • den avlägsnar ärr i vävnad och stimulerar vävnadstillväxt
  • den minskar kroppens inflammatoriska reaktioner
  • den aktiverar viktiga komponenter för läkning via immunsystemet
  • laserljuset/fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad
  • om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset
  • laserljus har inga rapporterade sidoeffekter

Läs mer om MLS på www.optilaser.se