Ergonomikonsultationer på företag

En stor del av sjukfrånvaron i Sverige beror på nack- och ryggsmärta samt stressrelaterade besvär. Belastningsskador orsakas ofta av långvarigt statiskt arbete som är ensidigt men inte nödvändigtvis särskilt tungt.

Besvär som inte åtgärdas i tid kan bli långvariga och kostsamma inte bara för den enskilde individen utan även för ett företag.

Små insatser gjorda i tid, som att byta tangentbord och/eller mus kan hålla produktiviteten uppe och sparar därigenom pengar, samt det viktigaste av allt; personliga lidanden minskar.

Vill ni att vi kommer ut till er, för att göra en arbetsplatsanalys eller hålla föredrag i ergonomi, kontakta oss.