Idrottsmedicin

Masseuse stretching the right leg of a young woman

Vi på Anatomical Täby har lång erfarenhet av att behandla och rehabilitera både motions- och elitidrottare. Vi arbetar både preventivt samt hjälper till med rehabilitering om skadan uppstått.

Idrottsskador är kroppsskador i samband med idrottsutövande. De delas in i akuta skador, som uppkommer vid ett bestämt tillfälle och av en exakt orsak (t ex slag och fall), och överbelastningsskador, som uppkommer över längre tid och ofta i samband med ett visst träningsmoment.

I undersökningen vid tex belastningsskador gör vi en funktionell rörelseanalys. Detta för att kartlägga svaga länkar hos idrottaren och motionären, öka kroppsmedvetenheten och skapa förutsättningar att kunna träna energi smart och därmed öka prestation –med mindre risk för uppkomst av skador.